Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przypowieść o soli i świetle

Jezus posługuje się przykładem soli i światła, kiedy naucza o świadectwie chrześcijan na ziemi.
Przekazany przez LUMO project
1
Jezus wszedł na górę i tak nauczał swoich uczniów: – Slajd 1
2
„Wy jesteście solą ziemi”. – Slajd 2
3
„Lecz jeśli sól zwietrzeje, nikt nie przywróci jej właściwości. Nie nadaje się już do niczego, chyba tylko do wyrzucenia i podeptania przez ludzi”. – Slajd 3
4
„Wy jesteście światłem świata”. – Slajd 4
5
„Nie może się ukryć miasto...” – Slajd 5
6
„... Zbudowane na górze”. – Slajd 6
7
„Nie zapala się też lampy i nie chowa pod garnkiem, ale stawia na podwyższeniu, by świeciła wszystkim w domu”. – Slajd 7
8
„Tak samo i wasze światło niechaj świeci ludziom...” – Slajd 8
9
„... Aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie”. – Slajd 9
10
Slajd 10