Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

LUMO project

Wysokiej jakości zdjęcia o życiu Chrystusa zrobione na Bliskim Wschodzie. [więcej...]Są to kadry z filmowych ekranizacji czterech ewangelii wykonane przez LUMO project, który udzielił również zgody na ich bezpłatne używanie w nauczaniu. Zdjęć nie można jednak ponownie wykorzystać w innych projektach bez pisemnej zgody LUMO project.