Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Wyznanie Piotra

Piotr oświadcza, że ​​Jezus jest Synem Bożym.
Przekazany przez LUMO project
1
Jezus i Jego uczniowie opuścili Galileę i udali się na północ… – Slajd 1
2
... Do wioski o nazwie Cezarea Filipowa. – Slajd 2
3
Kiedy tam byli Jezus zwrócił się do swoich uczniów: „Za kogo mnie ludzie uważają?”. – Slajd 3
4
Odpowiedzieli: „Jedni uważają, że jesteś Janem Chrzcicielem, drudzy – Eliaszem. Jeszcze inni, że Jeremiaszem lub innym prorokiem”. – Slajd 4
5
Wtedy zapytał swoich uczniów: „A według was, kim jestem?”. – Slajd 5
6
Szymon Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego”. – Slajd 6
7
Jezus mu odpowiedział: „Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo nie doszedłeś do tego ludzkim rozumowaniem, ale objawił ci to mój Ojciec w niebie”. – Slajd 7
8
„Dlatego mówię ci, że Ty jesteś Piotr – skała. A na tej skale zbuduję Mój Kościół. I potęga śmierci go nie zwycięży”. – Slajd 8
9
„Dam ci klucze do Królestwa Niebios. Wszelkie drzwi, które zamkniesz na ziemi, będą zamknięte i w niebie. Wszystkie zaś drzwi, które otworzysz na ziemi, będą otwarte i w niebie!” – Slajd 9
10
Potem stanowczo polecił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. – Slajd 10
11
Odtąd Jezus zaczął tłumaczyć im, że musi pójść do Jerozolimy. Tam starsi ludu, arykapłani i nauczyciele Pisma zadadzą Mu wiele cierpień. Musi być zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. – Slajd 11
12
Piotr wziął Go wówczas na bok i zaczął upominać: „Niech Cię Bóg przed tym zachowa, Panie! Nie może Cię to spotkać!”. – Slajd 12
13
Jezus zwrócił się do niego: „Odejdź ode mnie, szatanie! Nakłaniasz Mnie do grzechu, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. – Slajd 13
14
Potem Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, utraci je. Kto zaś utraci swoje życie ze względu na Mnie, odnajdzie je”. – Slajd 14
15
„Jaką korzyść będzie miał człowiek, jeśli zdobędzie cały świat, ale utraci własną duszę? Albo co może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojego Ojca, z aniołami, wtedy odpłaci każdemu zgodnie z jego postępowaniem. Zapewniam was, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie umrą, dopóki nie zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego ze swoim Królestwem”. – Slajd 15
16
Slajd 16