Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Powołanie Mateusza

Jezus powołuje celnika Mateusza na swojego ucznia.
Przekazany przez LUMO project
1
Mateusz był Żydem, który pracował jako poborca podatkowy. Służył Rzymianom – wrogom okupującym ich kraj. – Slajd 1
2
Poborcy podatkowi byli znienawidzeni przez swoich rodaków. Uważano ich za zdrajców i złodziei. Często bowiem brali więcej niż należało. Zostawiali to dla siebie, wzbogacając się w ten sposób. – Slajd 2
3
Mateusz siedział na swoim stanowisku w mieście Kafarnaum, w którym przebywał Jezus. Był tam również oddział żołnierzy dowodzony przez setnika. Wojsko pilnowało tego, aby podatki były płacone. Mateusz bez wątpienia słyszał o Jezusie i o tym, czego nauczał On w Kafarnaum. – Slajd 3
4
Większość przywódców religijnych unikała poborców podatkowych i uważała, że ​​są zbyt grzeszni, aby Bóg mógł im kiedykolwiek wybaczyć. Mateusz musiał być zaskoczony, gdy Jezus podszedł do niego i powiedział: „Pójdź za mną”. – Slajd 4
5
Mateusz pomyślał szybko – pójście za Jezusem będzie oznaczało porzucenie pracy i dużych pieniędzy, jakie mógł zdobyć, oszukując innych ludzi. – Slajd 5
6
Poborcy podatkowi byli zamożni, żyli wystawnie, mieli  zawsze wystarczająco   jedzenia i picia. – Slajd 6
7
Mateusz wiedział, że pójście za Jezusem oznacza porzucenie grzechu i posłuszeństwo Bogu. To była decyzja, która miała na zawsze zmienić jego życie. – Slajd 7
8
Mateusz natychmiast wstał, zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. – Slajd 8
9
Wkrótce potem wydał na cześć Jezusa przyjęcie. Przy stole, oprócz Jezusa i Jego uczniów, siedzieli inni celnicy oraz ludzie o złej reputacji. – Slajd 9
10
Inni przywódcy religijni nigdy nie spożyliby posiłku z takimi ludźmi, a Jezus i Jego uczniowie jedli i rozmawiali z nimi. – Slajd 10
11
Kiedy to zobaczyli faryzeusze, zapytali uczniów: „Dlaczego wasz nauczyciel zasiada z poborcami podatków i innymi grzesznikami?”. – Slajd 11
12
Gdy usłyszał to Jezus, powiedział: „Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: »Miłosierdzia chcę, a nie ofiary« (Ozeasza 6:6). Nie przyszedłem wzywać do opamiętania sprawiedliwych,  lecz grzeszników”. – Slajd 12
13
Slajd 13