Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Mędrcy szukają królewskiego dziecka

Mędrcy ze Wschodu przybywają do Betlejem, aby przynieść dary dla nowo narodzonego króla.
Przekazany przez Lambsongs
1
Biblia opowiada nam o tym, jak Bóg oznajmił światu, że narodził się Jego Syn Jezus, Zbawiciel świata. – Slajd 1
2
Pewni bardzo mądrzy ludzie z dalekiego kraju na Wschodzie obserwowali gwiazdy i byli podekscytowani, gdy na niebie pojawiła się nowa, jasna gwiazda. Powiedzieli: „Narodził się Król, musimy pójść i oddać Mu pokłon”. – Slajd 2
3
Mędrcy spakowali rzeczy potrzebne do podróży, a także cenne prezenty dla nowo narodzonego Króla. Wyruszyli w daleką podróż w kierunku gwiazdy, która każdej nocy świeciła bardzo jasno. – Slajd 3
4
Mędrcy szukali Dzieciątka Jezus w pałacu króla Heroda w Jerozolimie. Kapłani i nauczyciele króla Heroda mówili, że Chrystus narodzi się w Betlejem. <br/>„Wróćcie tu i powiedzcie mi, kiedy Go znajdziecie” – powiedział chytrze król Herod. – Slajd 4
5
Mędrcy wyruszyli więc w stronę Betlejem. Zobaczyli gwiazdę świecącą na wschodzie i poszli w jej kierunku, aż znalazła się tuż nad domem, w którym mieszkała Maria z Dzieciątkiem Jezus. – Slajd 5
6
Kiedy Maria otworzyła drzwi, była zaskoczona, widząc tak ważnych przybyszów z dalekiego kraju. Powiedzieli Jej, że byli nawet w pałacu króla Heroda, aby znaleźć nowo narodzonego Króla! – Slajd 6
7
Mędrcy pokłonili się przed Chrystusem Dzieciątkiem i oddali Mu cześć. Wiedzieli, że jest On obiecanym przez Boga Zbawicielem i Mesjaszem, i złożyli Mu szczególne dary: złoto, kadzidło i mirrę. – Slajd 7
8
Anioł ostrzegł Mędrców, aby nie wracali i nie mówili Herodowi, że znaleźli obiecanego przez Boga Króla, bo ten będzie próbował zabić Dziecko. Dlatego Mędrcy poszli do domu inną drogą. – Slajd 8
9
Slajd 9