Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Lambsongs

Obszerny zbiór ilustracji do historii biblijnych dla małych dzieci. [więcej...]Na stronie internetowej Lambsongs stworzonej w Nowej Zelandii znajduje się wiele bezpłatnych materiałów biblijnych dla małych dzieci. Zależy im na tym, żeby dzielić się swoimi materiałami. Obrazy udostępnili wraz z opowiadaniem Jill Kemp oraz dziełami artystycznymi Richarda Gunthera. My zaś stworzyliśmy z nich prezentacje biblijne. Z ich strony internetowej można również pobrać bezpłatne czarno-białe wersje materiałów do kolorowania oraz ulotki i zeszyciki z historiami biblijnymi, które pomogą w dalszej nauce. [strona Internetowa]