Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przypowieść o wąskiej bramie

Jezus wyjaśnia, w jaki sposób bogactwo może przeszkodzić nam w dojściu do Boga.
Przekazany przez Lambsongs
1
Na podstawie historii opowiedzianej przez Jezusa o wąskiej bramie.<br/>Jezus przechodził przez wiele wiosek w drodze do Jerozolimy. Ktoś zapytał Go, czy wielu ludzi dostanie się do nieba. – Slajd 1
2
Wyobraź sobie człowieka, który ciągnie wielki, ciężki ładunek. Chce on dostać się do Królestwa Bożego po drugiej stronie muru, ale musi znaleźć bramę. – Slajd 2
3
Brama do Królestwa Bożego jest bardzo wąska, więc ciężki ładunek tego człowieka nigdy się w niej nie zmieści. Co może zrobić? Jak ważne jest dla niego wejście do Królestwa Bożego? – Slajd 3
4
Człowiek patrzy na swój wózek z rzeczami. Chce zabrać wszystko, co ma do świętego Królestwa Bożego, a niektóre z tych rzeczy są bardzo ciężkie. – Slajd 4
5
Nie może zabrać swoich starych rzeczy , bo nie mieszczą się w bramie, a odmawia przejścia bez swojego ciężkiego ładunku. Ma do wyboru: swoje stare śmieci lub Królestwo Boże. – Slajd 5
6
Mężczyzna postanawia poszukać innego wejścia, ale nie ma innej drogi. Ściana ciągnie się dalej i dalej i jest tylko jedna mała, wąska brama. – Slajd 6
7
Jezus powiedział: „Ludzie powinni bardzo się starać, aby dostać się do królestwa Bożego”. Ale jeśli nie skorzystają z drzwi, które Bóg uczynił, to nie zdążą. – Slajd 7
8
Jezus jest tymi drzwiami – naszą jedyną drogą do Boga. On daje nam swoje nowe życie, a my zostawiamy naszą przeszłość za sobą. Zamiast samotności, smutku, poczucia winy i strachu, On daje przebaczenie, miłość, radość i pokój. – Slajd 8
9
Slajd 9