Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Narodziny Samuela

Kiedy Anna modliła się o dziecko, obiecała oddać go Bogu na służbę.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Człowiek o imieniu Elkana miał dwie żony: Annę i Peninnę. – Slajd 1
2
Peninna miała dzieci, Anna zaś była bezdzietna. – Slajd 2
3
Elkana mieszkał w miejscowości Rama. Każdego roku wraz z rodziną udawał się do Szilo, aby oddać pokłon Bogu i złożyć ofiarę w Przybytku. – Slajd 3
4
Najwyższym kapłanem w Przybytku był starzec Heli. Jego synowie zaś, którzy byli kapłanami, bardzo źle postępowali. – Slajd 4
5
Kiedy Elkana z rodziną odwiedzali Przybytek, Peninna wyśmiewała Annę i robiła jej przykrości z powodu tego, że nie miała dzieci. Anna czuła się tak bardzo upokorzona, że nawet nie mogła jeść. – Slajd 5
6
Jej mąż, Elkana, starał się ją pocieszyć: „Anno, czemu płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego jesteś taka smutna? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż dziesięciu synów?”. – Slajd 6
7
Po skończeniu posiłku ofiarnego w Szilo, Anna wstała i poszła się modlić. Była bardzo przygnębiona. Kapłan Heli natomiast przebywał tam gdzie zwykle, obok wejścia do Przybytku. – Slajd 7
8
Anna płakała i złożyła Bogu obietnicę: „Panie Zastępów, jeśli łaskawie spojrzysz na niedolę swojej służącej i dasz jej syna, to oddam Ci go i będzie Ci służył do końca życia, a na znak tego poświęcenia, jego włosy nigdy nie będą obcinane”. – Slajd 8
9
Heli zobaczył, że Anna porusza wargami, ale nie słyszał żadnych jej słów i pomyślał, że jest pijana, więc powiedział do niej: „Jak długo będziesz się upijać? Skończ wreszcie z tym winem!”. – Slajd 9
10
„Ależ nie, mój panie! Nie piłam wina ani piwa. Jestem tylko przygnębiona i wylewałam przed Panem swą duszę”, powiedziała Anna. „Idź w pokoju! A Bóg Izraela niech da ci to, o co Go prosiłaś!”, odpowiedział Heli. Anna podziękowała mu i odeszła podniesiona na duchu. – Slajd 10
11
Wkrótce po powrocie do domu Anna zaszła w ciążę i urodziła syna. Nadała mu imię Samuel, gdyż mówiła: „Wyprosiłam go u Pana”. – Slajd 11
12
Kiedy Samuel podrósł, Anna dotrzymała obietnicy i przyprowadziła syna do Przybytku, aby oddać go na służbę dla Pana. Powiedziała wtedy: „O tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę. Dlatego oddaję go Panu, aby do Niego należał do końca swego życia”. – Slajd 12
13
Samuel pozostał w Przybytku. Uczył się miłości do Boga, posłuszeństwa i służenia Mu. A matka jego, Anna, odwiedzała go, kiedy przychodziła do Przybytku, aby oddać cześć Bogu. – Slajd 13
14
Slajd 14