Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Wdowa i dwie małe monety

Uboga wdowa oddaje Bogu wszystko, co ma.
Przekazany przez Richard Gunther
1
Jezus siedział w świątyni jerozolimskiej, naprzeciwko miejsca, w którym ludzie składali ofiary. – Slajd 1
2
Patrzył, jak ludzie wrzucali pieniądze do wielkich złotych mis i słyszał, jak monety wpadały do wielkich skrzyń skarbca znajdujących się pod nimi. (W świątyni było 13 takich skrzyń–skarbon). – Slajd 2
3
Wielu bogatych ludzi robiło wielkie przedstawienie, oddając złote monety i duże sumy pieniędzy. (Jezus przy innej okazji mówił o hipokrytach, którzy „trąbili” przed sobą, zanim dali ofiarę  – Mt 6:2). – Slajd 3
4
Jezus patrzył, jak uboga wdowa wchodziła do świątyni. Wiele wdów nie miało rodzin, które mogłyby je utrzymać lub im pomóc. – Slajd 4
5
Biedna wdowa wrzuciła do misy  dwie małe miedziane monety. Była to bardzo, bardzo niewielka  suma pieniędzy. (Mała miedziana moneta nazywała się lepton i była najmniej wartościową monetą w obiegu. Kobieta była zobowiązana dać tylko jeden lepton, ale dała dwa). – Slajd 5
6
Jezus wezwał swoich uczniów, aby się zgromadzili i usłyszeli, co chce im powiedzieć... – Slajd 6
7
„Ta uboga wdowa złożyła do skarbony więcej niż wszyscy inni” – powiedział im Jezus. – Slajd 7
8
„Oni dali ze swojego bogactwa, ale ona dała ze swojego ubóstwa... – Slajd 8
9
... i złożyła wszystko, co miała na życie". – Slajd 9
10
Slajd 10