Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Uzdrowienie sparaliżowanego

Sparaliżowany, spuszczony przez dach człowiek otrzymuje od Jezusa przebaczenie grzechów i uzdrowienie.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Pewnego dnia Jezus przebywał w Kafarnaum, a wokół Niego siedzieli faryzeusze i nauczyciele Prawa, którzy przybyli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. – Slajd 1
2
Wtedy czterech mężczyzn przyniosło sparaliżowanego, aby Jezus go uzdrowił. Jednak w środku był taki tłum, że nie mogli się przecisnąć i dostać do Niego. – Slajd 2
3
Weszli więc na dach po schodach, które były na zewnątrz budynku (budynki miały wtedy płaskie dachy, często wykonane z belek pokrytych gałęziami i grubą warstwą błota). Mężczyźni zerwali dach nad miejscem, w którym znajdował się Jezus i spuścili przez otwór nosze, na których leżał sparaliżowany. – Slajd 3
4
Ludzie, którzy przebywali w środku, zobaczyli dziurę w dachu i opuszczanego na noszach sparaliżowanego człowieka. – Slajd 4
5
Gdy Jezus zobaczył ich wiarę, powiedział do tego chorego mężczyzny: „Synu! Twoje grzechy są odpuszczone”. – Slajd 5
6
A obecni tam nauczyciele Prawa pomyśleli: „Dlaczego On tak mówi? To obraża Boga! Któż może wybaczać grzechy? Jedynie sam Bóg!”. – Slajd 6
7
Jezus znał ich myśli i zwrócił się do nich: „Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu: Przebaczam ci grzechy? Czy polecić mu: Wstań, weź swoje nosze i chodź?”. – Slajd 7
8
„Przekonam was jednak, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczać grzechy na ziemi". Potem zwrócił się do sparaliżowanego: »Wstań, weź swoje nosze i wracaj do domu!«”. – Slajd 8
9
Wtedy on natychmiast wstał, zabrał nosze i wrócił do domu, wielbiąc Boga. – Slajd 9
10
A wszyscy zdumiewali się, chwalili Boga i mówili: „Czegoś takiego jeszcze nigdy nie widzieliśmy”. – Slajd 10
11
Slajd 11