Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jeremiasz uwięziony w cysternie

Kiedy Babilończycy otoczyli Jeruzalem, Jermiasz został opuszczony do cysterny. Miał tam zginąć, ale pewien Etiopczyk uratował go.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
To, przed czym przez wiele lat ostrzegał Jeremiasz i inni prorocy, w końcu się stało. Babiloński król Nebukadnessar najechał na Judeę i Jerozolimę. Z Jerozolimy uprowadził 10 tysięcy jeńców. Byli to głównie książęta, ludzie bogaci, ślusarze i kowale. Na miejscu pozostała tylko najuboższa ludność. – Slajd 1
2
Król Nebukadnessar ustanowił królem Sedecjasa, który miał 21 lat. Początkowo był uległy Babilończykom i oddawał im każdego roku wysokie daniny. – Slajd 2
3
Jeremiasz ostrzegł króla, że jeśli Judejczycy się nie nawrócą, to Jerozolima i świątynia zostaną zburzone. Sedecjasz jednak nie chciał słuchać Boga. Mimo ostrzeżeń Jeremiasza, Barucha i innych, w dziewiątym roku swojego panowania zbuntował się przeciwko Babilończykom i zawarł pakt z egipskim królem Chofra. – Slajd 3
4
Odpowiedzią Nebukadnesara był najazd na Judeę i oblężenie Jerozolimy w grudniu 589 roku przed Chrystusem. – Slajd 4
5
W trakcie oblężenia, które trwało około 30 miesięcy, uwięzieni w mieście ludzie cierpieli głód. Egipcjanie wprawdzie wyruszyli im na ratunek, ale zostali pokonani przez Babilończyków. – Slajd 5
6
Kiedy Babilończycy otoczyli Jerozolimę, Jeremiasz ostrzegł mieszkańców, że jeśli pozostaną w mieście, zginą od miecza, z głodu lub z powodu zarazy. Jednak ci, którzy się poddadzą Babilończykom, będą uratowani. Prorok przepowiadał, że miasto i tak zostanie zdobyte. – Slajd 6
7
Za takie przepowiednie Jeremiasz został wtrącony do więzienia. Czterech ważnych urzędników, którzy zawsze byli przeciwni prorokowi: Szefatiasz, Godoliasz, Jukal i Paszchur, chciało go zabić. – Slajd 7
8
Uzyskali oni pozwolenie od króla Sedecjasza na to, aby postąpić z Jeremiaszem według własnego uznania. Wyprowadzili go z celi więziennej i opuścili na linach do cysterny na dziedzińcu wartowni. Nie było tam wprawdzie wody, ale zalegała gruba warstwa błota i Jeremiasz ugrzązł w tym błocie. – Slajd 8
9
O tym, że Jeremiasza uwięziono w cysternie, dowiedział się Ebedmelek, Etiopczyk, ważny sługa królewski. Król akurat wtedy zasiadał w Bramie Beniamina. Ebedmelek wyszedł z pałacu królewskiego, udał się do króla i powiedział:<br/>„Królu, mój panie! To wszystko, co uczynili książęta z prorokiem Jeremiaszem, że go wrzucili do cysterny, jest bardzo złe. On tam w dole zginie z głodu, bo w mieście nie ma już prawie chleba”. – Slajd 9
10
Sedekiasz posłuchał swojego sługi i polecił mu wziąć 30 ludzi i wyciągnąć Jeremiasza zanim umrze. Ebedmelek zabrał zużyte ubrania i szmaty, a następnie spuścił je Jeremiaszowi i zawołał: „Włóż te szmaty pod pachy pomiędzy ciało a liny!”. Potem wyciągnięto Jeremiasza z cysterny i powtórnie zamknięto go w więzieniu pałacowym. A Bóg obiecał Jeremiaszowi, że Ebedmelek zostanie uratowany, kiedy miasto zostanie zburzone. – Slajd 10
11
Jakiś czas później król Sedecjasz posłał po Jeremiasza, aby dowiedzieć się o przyszłość. Jeremiasz powiedział: „Tak mówi Pan, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: »Jeżeli wyjdziesz i poddasz się dowódcom króla babilońskiego, pozostaniesz przy życiu i miasto nie będzie spalone. Jeżeli jednak nie wyjdziesz i nie poddasz się dowódcom króla babilońskiego, miasto będzie wydane w ich ręce i spalą je, a ty nie ujdziesz z ich ręki«”. Sedecjasz wysłuchał, ale zignorował Boże ostrzeżenie. A Jeremiasz przebywał uwięziony na dziedzińcu wartowni aż do zdobycia Jerozolimy. – Slajd 11
12
W końcu Babilończycy zrobili wyłom w murach miasta. Widząc, co się dzieje, Sedecjasz zdecydował się na ucieczkę. W nocy wraz z żołnierzami wymknął się z miasta, unikając spotkania z wrogiem. – Slajd 12
13
Wojsko babilońskie ruszyło w pogoń za królem i dopadło go w dolinie Jordanu, w okolicach Jerycha. Wszyscy jego żołnierze opuścili go i uciekli. – Slajd 13
14
Król babiloński kazał stracić synów Sedecjasza na oczach ich ojca. Samego Sedecjasza rozkazał oślepić, zakuć w kajdany i zaprowadzić do Babilonu. – Slajd 14
15
I stało się tak, jak zapowiedział Jeremiasz: Babilończycy wkroczyli do Jerozolimy i spalili świątynię. Złupili ją i zabrali do Babilonu wszystkie przedmioty zrobione ze złota, srebra oraz brązu. Spustoszyli też i spalili pałac królewski oraz wszystkie większe domy. – Slajd 15
16
Dowódca babiloński zaprowadził najważniejszych kapłanów, urzędników i dowódców armii do obozu Nebukadnessara, gdzie zostali zabici. – Slajd 16
17
Większość tych, którzy przeżyli, została uprowadzona do Babilonu jako niewolnicy. W ziemi judzkiej pozostali tylko najbiedniejsi, aby pracować w winnicach i na polach uprawnych. Jeśli chodzi o Jeremiasza, to został on uwolniony przez Babilończyków. Przekazano mu żywność i podarunki. – Slajd 17
18
Ebedmelek także przeżył i uciekł z miasta. Stało się więc tak, jak zapowiedział Bóg. To była nagroda dla  tych, którzy Mu zaufali. Jerozolima i świątynia leżały jednak w gruzach. Judejczycy zostali zabrani do niewoli. Ostrzeżenia, które Bóg wypowiedział przez Jeremiasza i innych proroków, stały się rzeczywistością. Bóg ukarał Swój lud za ich grzechy.<br/> – Slajd 18
19
Slajd 19