Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Izrael wzięty do niewoli przez Asyrię

Wydarzenia, które doprowadziły do tego, że Izraelici zostali wzięci do niewoli przez Asyryjczyków.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Kiedy kraj Żydów podzielił się na dwa królestwa, dziesięć plemion Północnego Królestwa zostało nazwanych Izraelem, a dwa plemiona tworzące Południowe Królestwo, znane były jako Juda. – Slajd 1
2
Chociaż wielu królów Judy było nieposłusznych Bogu, byli również tacy, którzy kochali Pana i zachęcali ludzi do posłuszeństwa Jemu. Północnym Królestwem rządzili królowie, którzy byli złymi ludźmi i nie służyli Bogu. – Slajd 2
3
Na przykład król Menachem został królem Izraela, zabijając króla Szalluma, który z kolei uśmiercił poprzedniego króla. Menachem rządził przez dziesięć lat, ale nie zrobił nic, żeby przekonać ludzi do posłuszeństwa Bogu. – Slajd 3
4
Bóg ostrzegał Izraela przez proroków, że jeżeli nie powrócą do Niego, On pozwoli na to, żeby zostali pojmani i wzięci do niewoli. Kiedy Menachem rządził Izraelem, Tiglat-Pileser, król Asyrii, poprowadził swoją armię przeciwko niemu. – Slajd 4
5
Król Menachem postanowił nie walczyć z potężnymi Asyryjczykami, więc oddał im ogromne ilości srebra i obiecał płacić coroczną daninę. – Slajd 5
6
Kiedy Menachem umarł, królem został jego syn Pekachiasz. Po dwóch latach Pekachiasz został zamordowany przez Pekacha, który został kolejnym królem. – Slajd 6
7
Kiedy Izraelem rządził Pekach, Tiglat-Pileser ponownie zaatakował. – Slajd 7
8
Zajął wiele miast w Galilei i Gileadzie, a pojmanych Izraelitów zabrał do Asyrii jako więźniów.<br/> – Slajd 8
9
Po tym wydarzeniu Pekach został zabity przez Ozeasza, który został królem. Podczas jego rządów nowy król Asyrii – Salmanasar – najechał Izrael. – Slajd 9
10
Ozeasz zamiast walczyć, postanowił corocznie płacić Asyryjczykom duże sumy pieniędzy, żeby pozwolili mu pozostać królem. Jakiś czas później Ozeasz przestał płacić Asyryjczykom daninę. – Slajd 10
11
Potężna asyryjska armia pomaszerowała na Izrael i przez trzy lata oblegała jego stolicę – Samarię. – Slajd 11
12
W końcu miasto poddało się, a jego mieszkańcy zostali pojmani. Asyryjczycy zabrali ich ze sobą jako więźniów i niewolników. – Slajd 12
13
Król Asyrii zmusił mieszkańców Babilonii, Elamu i Syrii do przeniesienia się do Izraela i zamieszkania w miastach, które kiedyś były domem Izraelitów. – Slajd 13
14
Ci ludzie osiedlili się w Izraelu. Niektórzy z nich zakładali rodziny z Izraelitami, którzy nie zostali zabrani do Asyrii. Tak stali się ludem znanym jako Samarytanie. – Slajd 14
15
Izrael dostał się do niewoli nie dlatego, że Bóg nie był w stanie ich ochronić, ale dlatego, że Izraelici grzeszyli przeciwko Bogu oddając cześć bożkom. – Slajd 15
16
Przez wiele lat Bóg wysyłał proroków, którzy ostrzegali Izraela mówiąc: „Zawróćcie ze swoich złych dróg i bądźcie posłuszni Bogu”. Jednak Izraelici ich nie słuchali. – Slajd 16
17
Izraelici nie dotrzymali obietnic, które złożyli Bogu, więc Bóg usunął ich z ziemi, którą kiedyś im dał. Pozostali tylko Żydzi z Południowego Królestwa Judy. – Slajd 17
18
Slajd 18