Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Upadek Jeruzalem

Babilończycy oblegli i zdobyli Jeruzalem, a jej mieszkańców wzięli do niewoli.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Jojakin został królem w wieku 18 lat. W tym czasie Królestwo Judy znajdowało się w wielkim niebezpieczeństwie. Jego ojciec Jehojakim zignorował ostrzeżenie proroka Jeremiasza, był nieposłuszny Bogu i zbuntował się przeciwko Babilonowi. Przez pewien czas Nabuchodonozor, król Babilonu, nic z tym nie robił. – Slajd 1
2
Jednak trzy miesiące po tym jak Jojakin został królem, król Nabuchodonozor najechał Judę i obległ Jeruzalem. Nowy król postanowił się poddać i pozwolić Babilończykom zająć miasto. – Slajd 2
3
Król Nabuchodonozor wziął w niewolę Jojakima, jego matkę i żony. Wybrał też najlepiej wykształconych Żydów i uzdolnionych rzemieślników, których uprowadził do Babilonu. Wśród nich był Daniel i jego trzej przyjaciele, którym nadano imiona Meszach, Szadrach i Abednego. – Slajd 3
4
Król Nabuchodonozor wyznaczył Sedecjasza na króla Judy. On również zignorował ostrzeżenia proroka Jeremiasza i nie był posłuszny Bogu.  Dziewięć lat później postanowił zbuntować się przeciwko Babilonowi i przestał płacić wysokie podatki. – Slajd 4
5
Król Nabuchodonozor wyruszył na czele swojej armii do Judy, oblegał wszystkie miasta na swojej drodze i burzył je. Następnie otoczył Jeruzalem. – Slajd 5
6
Król Sedecjasz miał nadzieję, że Egipcjanie przyjdą mu z pomocą, ale kiedy Egipcjanie zebrali armię, Babilończycy z łatwością ich pokonali i ponownie oblegli miasto. – Slajd 6
7
Po dwóch latach w obleganym mieście zaczęło kończyć się jedzenie i mieszkańcy umierali z głodu. – Slajd 7
8
W końcu Babilończycy zrobili wyłom w murze miasta. Tej nocy król Sedecjasz i wielu jego żołnierzy uciekli z miasta i w ciemności przekradli się przez obóz wrogiego wojska. – Slajd 8
9
Jednak Babilończycy gonili ich i złapali w dolinie Jordanu. Król Sedecjasz został pojmany niedaleko Jerycha. Jego żołnierze opuścili go i uciekli. – Slajd 9
10
Okrutni Babilończycy zmusili Sedecjasza, żeby patrzył, kiedy zabijali jego synów. Następnie został oślepiony i poprowadzony w łańcuchach do Babilonu. – Slajd 10
11
Po wejściu do miasta Babilończycy zrabowali świątynię i zabrali wszystkie przedmioty ze złota, srebra i brązu. Złupili domy. Na koniec podpalili świątynię, pałac i wiele innych budynków. – Slajd 11
12
Babilońscy generałowie zabrali wszystkich ważnych kapłanów i urzędników, którzy byli odpowiedzialni za prowadzenie ludzi do nieposłuszeństwa wobec Boga i zaprowadzili ich do obozu Nabuchodonozora. Tam zostali pobici i uśmierceni. – Slajd 12
13
Ci którzy przetrwali oblężenie, zostali pojmani, skuci łańcuchami i poprowadzeni do Babilonu. Tylko niewielka grupa najbiedniejszych ludzi została pozostawiona, żeby uprawiali ziemię. – Slajd 13
14
Prorok Jeremiasz ostrzegał tych ludzi przez wiele lat, że jeżeli nie będą pokutować i nie zaczną żyć tak, jak tego chce od nich Bóg, zostaną pojmani przez Babilończyków. Nierozsądnie ignorowali oni wszystkie te ostrzeżenia, a teraz mieli być więźniami żyjącymi na wygnaniu. – Slajd 14
15
Wszystko co Bóg powiedział Jeremiaszowi, wydarzyło się dokładnie według Jego słów. Z Jeruzalem zostały ruiny, świątynia była zniszczona. Bóg powiedział też Jeremiaszowi, że mieszkańcy Judy pozostaną w niewoli babilońskiej przez 70 lat, po czym będą mogli powrócić. Bóg ukarał swoich ludzi, ale wciąż miał plany związane z ich przyszłością. – Slajd 15
16
Slajd 16