Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Naaman – generał chory na trąd

Kiedy Naaman, generał armii króla Aramu, zachorował na trąd, jego mała żydowska służąca doradziła mu, aby odszukał proroka Elizeusza, który może go uzdrowić.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Naaman był dowódcą wojsk króla Aramu. Był człowiekiem bardzo poważanym i cenionym przez swojego pana, bo wygrał dla niego wiele bitew. Niestety, ten dzielny wojownik zachorował na trąd. – Slajd 1
2
Królestwo Aramu znajdowało się niedaleko Izraela, w którym mieszkał prorok Elizeusz. – Slajd 2
3
W czasie jednego ze swoich łupieżczych wypadów na Izrael, Aramejczycy  wzięli do niewoli małą dziewczynkę. Została ona służącą u żony Naamana. – Slajd 3
4
Pewnego razu powiedziała ona do swojej pani: „O, gdyby tylko mój pan mógł spotkać proroka, który jest w Samarii, on uzdrowiłby go z trądu”. Kiedy Naaman dowiedział się tym, poszedł do króla, a ten powiedział: „Ruszaj w drogę, a ja ci wręczę list polecający do króla Izraela”. Naaman zabrał dziesięć talentów srebra, sześć tysięcy sykli złota, dziesięć szat na zmianę i wyruszył w drogę. – Slajd 4
5
Król Aramu napisał do króla Izraela następujący list: „Wraz z tym listem posyłam do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś usunął z niego trąd”. Kiedy król Izraela odczytał ten list, rozdarł swoje ubrania i powiedział: „Czy ja jestem Bogiem, abym miał uśmiercać lub przywracać życie? Bo ten przysyła do mnie człowieka, abym go uwolnił od trądu! Czy nie szuka on zaczepki?!”.<br/> – Slajd 5
6
Kiedy Elizeusz dowiedział się, że król Izraela rozdarł swoje ubranie, posłał do niego wiadomość: „Dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech ten człowiek przyjdzie do mnie i przekona się, że jest prorok w Izraelu”.<br/> – Slajd 6
7
Przybył więc Naaman i stanął z końmi i rydwanem przed drzwiami domu Elizeusza. <br/>Prorok natomiast wysłał do niego posłańca z wiadomością: „Idź i siedem razy obmyj się w Jordanie, a twoje ciało odzyska zdrowie i będziesz oczyszczony”. – Slajd 7
8
Lecz Naaman rozgniewał się i odjechał. Mówił: „Myślałem sobie, że prorok wyjdzie, stanie, wezwie imienia Pana, swojego Boga, przesunie dłonią nad chorym miejscem i  uwolni mnie od trądu. Czy rzeki Damaszku, Abana i Parpar, nie są lepsze niż wszystkie wody Izraela? Czy nie mogę wykąpać się w nich i być oczyszczonym?”. Odwrócił się więc i odjechał w gniewie. – Slajd 8
9
Jednak jego słudzy powiedzieli: „Gdyby prorok kazał ci zrobić coś trudnego, czy nie zrobiłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: «Obmyj się, a będziesz czysty»”. Naaman posłuchał swoich doradców i wyruszył w kierunku Jordanu. <br/> – Slajd 9
10
Wszedł do rzeki raz, potem drugi... – Slajd 10
11
...trzeci i czwarty... – Slajd 11
12
...piąty i szósty... – Slajd 12
13
Wreszcie zanurzył się po raz siódmy... Potem zdarzyło się to, co obiecał Elizeusz  — został oczyszczony i jego skóra zrobiła się tak czysta jak u małego chłopca. – Slajd 13
14
Naaman wraz z orszakiem powrócił do Elizeusza i powiedział: „Teraz wiem, że nie ma na całej ziemi innego Boga oprócz Boga Izraela. Przyjmij więc ten dar ode mnie, twojego sługi”. Prorok jednak odpowiedział: „Przysięgam, że niczego nie przyjmę. I pomimo usilnego nalegania, stanowczo odmówił. Potem Naaman obiecał, że będzie czcić jedynie Boga Izraela. A Elizeusz życzył mu pokoju. – Slajd 14
15
Jednak Gehazi, sługa Elizeusza, pośpieszył za Naamanem i powiedział: „Mój pan wysłał mnie za tobą i kazał przekazać: «Właśnie teraz przyszli do mnie dwaj młodzi ludzie z pogórza Efraima, należący do uczniów prorockich. Proszę cię dla nich o talent srebra i dwie szaty na zmianę»”.  „Oczywiście!” – odpowiedział Naaman. Potem spakował mu dwa talenty srebra do dwóch worków oraz dwie szaty. A Gehazi zabrał je do domu. – Slajd 15
16
Elizeusz zapytał go zaś: „Gdzie byłeś Gehazi?”. A On odpowiedział: „Twój sługa nigdzie nie wychodził”. Prorok jednak powiedział do niego: „Czy moje serce nie szło za tobą, gdy ten człowiek wyskoczył ze swojego rydwanu i wyszedł ci na spotkanie? Czy wzięcie srebra i szat było czymś dobrym? Ponieważ to zrobiłeś, trąd Naamana pokryje ciebie i twoje potomstwo na zawsze”. W tym momencie trąd jak biały śnieg pokrył ciało sługi. – Slajd 16
17
Slajd 17