Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Eliasz i ognisty rydwan

Eliasz został zabrany przez ognisty rydwan, a Elizeusz otrzymał jego płaszcz.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Kiedy Eliasz i Elizeusz szli z Gilgal, Eliasz powiedział: „Zostań tutaj, gdyż Pan posyła mnie aż do Betelu”. Jednak Elizeusz odpowiedział: „Przysięgam, że cię nie opuszczę!”. – Slajd 1
2
Poszli więc razem do Betelu. – Slajd 2
3
Uczniowie proroccy, którzy mieszkali w Betel, wyszli do Elizeusza i zapytali go: „Czy wiesz, że dzisiaj Pan zabierze ci twojego mistrza w górę?”. – Slajd 3
4
Eliasz znowu zwrócił się do Elizeusza: „Zostań tutaj, gdyż Pan posyła mnie do Jerycha”. Elizeusz ponownie odpowiedział: „Przysięgam, że cię nie opuszczę!”. – Slajd 4
5
Poszli zatem razem do Jerycha. – Slajd 5
6
Uczniowie proroccy z Jerycha wyszli do Elizeusza i zapytali go: „Czy wiesz, że dzisiaj Pan zabierze ci twojego mistrza do góry?”.<br/>„Wiem, ale nic o tym nie mówcie” – odpowiedział Elizeusz. – Slajd 6
7
Potem Eliasz powiedział do swego ucznia: „Zostań tutaj, bo Pan posyła mnie nad Jordan”. Na to Elizeusz: „Przysięgam, że cię nie opuszczę!". Poszli zatem oboje nad rzekę Jordan, a towarzyszyła im grupa pięćdziesięciu uczniów prorockich. – Slajd 7
8
Eliasz zdjął wtedy swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim w lustro wody. Wtedy rzeka rozstąpiła się na boki i obaj przeszli po suchej ziemi, a uczniowie proroccy obserwowali ten cud.  <br/> – Slajd 8
9
Eliasz zapytał Elizeusza: „Co mam dla ciebie zrobić, zanim będę zabrany od ciebie?”.<br/>„Spraw, proszę, aby podwójna część twojego ducha spoczęła na mnie” – poprosił Elizeusz. <br/>Eliasz odpowiedział: „Poprosiłeś o trudną rzecz. Spełni ci się ona, jeśli mnie zobaczysz, jak unoszę się od ciebie w górę, ale jeśli mnie nie zobaczysz, nie spełni się”. – Slajd 9
10
Kiedy tak szli i rozmawiali, nagle ukazał się ognisty rydwan z rumakami. Oddzielił ich od siebie i wtedy Eliasz wstąpił w wichrze do nieba. – Slajd 10
11
Elizeusz zawołał za nim: „Ojcze mój! Ojcze mój! Ty jesteś rydwanem Izraela i jego jeźdźcem!”. Potem chwycił swoje szaty i rozerwał je z żalu na dwie części. – Slajd 11
12
Następnie podniósł płaszcz, który upuścił Eliasz i poszedł nad Jordan, a kiedy stanął nad brzegiem, uderzył płaszczem lustro wody i zawołał: „Gdzież jest Pan, Bóg Eliasza?”. Wtedy wody Jordanu rozstąpiły się i przeszedł suchą stopą. – Slajd 12
13
Uczniowie proroccy z Jerycha, którzy to zobaczyli, powiedzieli: „Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu!”. Wyszli mu więc naprzeciw i pokłonili się aż do ziemi. Mimo że doradzał im, aby nie szukali Eliasza, oni uparli się. Myśleli, że Pan uniósł go i zostawił na jednej z gór albo w jednej z dolin. Przez trzy dni szukali proroka, ale go nie znaleźli. – Slajd 13
14
Slajd 14