Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Dawid walczy z Ammonitami

Kiedy posłańcy Dawida zostają upokorzeni przez Ammonitów, rozpoczyna się bitwa.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Król Dawid dowiedział się, że umarł król Ammonitów, Nachasz, a następcą tronu został jego syn, Chanun. – Slajd 1
2
Królestwo Ammonitów znajdowało się na wschód od ziemi Izraelitów, po drugiej stronie rzeki Jordan. Ponieważ wcześniej król Nachasz okazał życzliwość Dawidowi, teraz Dawid wysłał posłów, aby okazać współczucie Chanunowi. – Slajd 2
3
Kiedy posłowie dotarli do króla Chanuna, jego książęta ostrzegli go: „Czy naprawdę myślisz, że to dla okazania szacunku twojemu ojcu Dawid wysłał do ciebie tych ludzi z wyrazami współczucia? Czy nie wysłał ich raczej, aby zbadać i obejrzeć miasto, a później je zdobyć?”. – Slajd 3
4
Król Chanun znieważył więc posłów izraelskich – ogolił im brody do połowy, poobcinał ich szaty aż do pośladków i tak ich odesłał. – Slajd 4
5
Kiedy Dawid usłyszał, jak znieważono jego posłańców, kazał im pozostać w Jerychu do momentu, aż odrosną im brody. <br/>Tymczasem Ammonici zauważyli, że narazili się na gniew Dawida. Wysłali więc posłów, by wynajęli Aramejczyków w liczbie 33 tysięcy pieszych. Wojska te zebrały się na równinie za miastem. – Slajd 5
6
Ammonici również wyszli z miasta i zajęli pozycje bojowe. – Slajd 6
7
Dawid wysłał całą armię pod dowództwem Joaba do walki z wrogiem. Joab rozdzielił żołnierzy na dwie grupy. Jedną grupą dowodził on sam, a drugą jego brat Abiszaj. Najlepsi żołnierze zostali posłani do walki z Aramejczykami. Druga grupa poszła zmierzyć się z Ammonitami.  Joab obwieścił żołnierzom: „Bądźmy mężni i walczmy dzielnie za nasz lud i za miasta naszego Boga. Niech Pan czyni, co uzna za dobre”. – Slajd 7
8
Joab i jego wojska wyruszyły do walki z Aramejczykami, a ci uciekli przed nimi. – Slajd 8
9
Abiszaj zaś zaatakował Ammonitów. – Slajd 9
10
Kiedy Ammonici odkryli, że Aramejczycy uciekli z pola walki, sami też pouciekali do miasta. – Slajd 10
11
Joab wrócił do Jerozolimy, a gdy zobaczyli to Aramejczycy, którzy zostali rozgromieni przez Izraelitów, znów się zebrali. Posłali posłów do Aramejczyków zamieszkujących drugą stronę rzeki Eufrat i wezwali ich na pomoc. – Slajd 11
12
Ich armia zgromadziła się w Chelam, na granicy z Królestwem Dawida. Dawid zebrał całe wojsko izraelskie i wyruszył do Chelam, aby walczyć. – Slajd 12
13
Dawid zaatakował Aramejczyków i ci uciekli przed nim. Stracili 700 wozów wojennych i 40 tysięcy jeźdźców. Zraniono również Szobacha, dowódcę ich wojska, który zginął na miejscu. – Slajd 13
14
Kiedy zobaczyli to królowie aramejscy, poddali się, zawarli z Izraelem pokój i stali się jego poddanymi. Bali się już wspomagać Ammonitów w walce z Izraelem. – Slajd 14
15
Slajd 15